Történet

A Debreceni Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetem Orvosi Karának Elmegyógyászati Klinikája Benedek László professzor vezetésével 1922-ben nyitotta meg kapuit a betegek és a hallgatók előtt. 1923-tól Ideg- és Elmekórtani Klinikára átkeresztelt intézmény 1996-ig közös szervezeti egységben biztosította a pszichiátriai és a neurológia egyetemi szintű feladatait. Benedek László tudományos érdeklődése elsősorban pszichiátriai jellegű volt. A Magyar Pszichiátriai Társaság nevében a lélektani ismeretek terjesztésére is tett erőfeszítéseket. Utódai elsősorban neurológiai témákat kutattak. Ennek jeleként, Sántha Kálmán professzor vezetése alatt az intézményt 1943-ban Idegklinikára keresztelték át. Juhász Pál professzor irányítása alatt (1957-1968) változott Ideg- és Elmegyógyászati Klinikára az intézmény megnevezése, és ő nyitotta meg 1959-ben a Klinika neurózis osztályát is.

A pszichiátria és a neurológia paradigmái, kutatási, gyógyítási módszerei, beteganyaga és szakmaisága a XX. szd. folyamán egyre jobban elkülönült. Ennek az elkülönülésnek a nyugtázásaként hozta létre a Debreceni Orvostudományi Egyetem 1996-ban a Pszichiátriai Tanszéket. A DOTE, majd DEOEC Pszichiátriai Tanszékét 2009-ig Degrell István professzor vezette, aki megszervezte a Tanszék önálló betegellátását és gazdálkodását, továbbá jelentősen fejlesztette a Pszichiátriai Tanszék oktatási, szakképzési és továbbképzési profilját. 2001 és 2009 között a Pszichiátriai Tanszéken működött a „Psychiatria Hungarica” folyóirat szerkesztősége is.

2005 és 2007 között, az Auguszta Program munkálatai miatt a Pszichiátriai Tanszék a megyei kórház Pszichiátriai Osztályán működött, melyek vezetését 2003 és 2008. között Degrell István látta el. Hirtelen halálát követően átmenetileg Égerházi Anikó docens vezette a Tanszéket. 2010-től a Pszichiátriai Tanszék vezetője Frecska Ede habilitált egyetemi docens, aki a megyei kórház Pszichiátriai Osztályát is irányítja.